Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Budowa oświetlenia doświetlającego na obiekcie Stadion Miejski im. Bernarda Szymańskiego w Płocku znajdującego się przy ul. Sportowej 3.

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

31

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie infrastruktura
sport
inna
Potencjalni użytkownicy młodzież
dorośli
osoby niepełnosprawne
Nazwa osiedla Kochanowskiego
Ulica Stadion Miejski ul. Sportowa 3
Krótki opis Projekt obejmuje budowę oświetlenia doświetlającego bieżnię oraz odkryte korty tenisowe, trybuny, parkingi na Stadionie Miejskim im. Bernarda Szymańskiego oraz częściowo plac zabaw. W ostatnich latach znaczenie wzrosła aktywność fizyczna płocczan. Wielu z nich trenuje sport amatorsko i wyczynowo. Treningi na stadionie odbywają się o różnych porach. Niestety nie jest możliwe prowadzenie treningów po zmroku. Doświetlenie stadionu, trybun, kortów tenisowych, parkingu pozwoli na poprawę bezpieczeństwa, zwiększy dostępność w ciągu doby do obiektu. Projekt zawiera kompleks prac budowlanych i instalacyjnych łącznie z wykonaniem projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej oraz pomiarów. Założono zaprojektowanie selektywnego oświetlenia danego obszaru stadionu, co pozwoli ekonomicznie korzystać z oświetlenia. Jeśli jesteś sportowcem, trenowałeś, trenujesz lub będziesz trenował na Stadionie Miejskim w Płocku – oddaj głos na ten projekt. Jeśli jesteś rodziną sportowca lub jego znajomym i zależy Ci tym by miał zapewnione godne, bezpieczne warunki do treningu – oddaj głos na ten projekt. Jeśli jesteś kibicem i chcesz cieszyć się sukcesami płockich sportowców – oddaj głos na ten projekt. Jeśli jesteś dzieckiem, młodzieżą, dorosłym, seniorem – zagłosuj i uprawiaj sport na oświetlonym Stadionie Miejskim w Płocku.
Opis

Projekt obejmuje budowę oświetlenia  doświetlającego bieżnię oraz odkryte korty tenisowe, trybuny, parkingi na Stadionie Miejskim im. Bernarda Szymańskiego oraz częściowo plac zabaw.
W ostatnich latach znaczenie wzrosła aktywność fizyczna płocczan. Wielu z nich trenuje sport amatorsko i wyczynowo. Treningi na stadionie odbywają się o różnych porach. Niestety nie jest możliwe prowadzenie treningów po zmroku. Doświetlenie stadionu, trybun, kortów tenisowych, parkingu pozwoli na poprawę bezpieczeństwa, zwiększy dostępność w ciągu doby do obiektu.
Projekt zawiera kompleks prac budowlanych i instalacyjnych łącznie z wykonaniem projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej oraz pomiarów.
Założono zaprojektowanie selektywnego oświetlenia danego obszaru stadionu, co pozwoli ekonomicznie korzystać z oświetlenia.

Jeśli jesteś sportowcem, trenowałeś, trenujesz lub będziesz trenował na Stadionie Miejskim w Płocku – oddaj głos na ten projekt.
Jeśli jesteś rodziną sportowca lub jego znajomym i zależy Ci tym by miał zapewnione godne, bezpieczne warunki do treningu – oddaj głos na ten projekt.
Jeśli jesteś kibicem i chcesz cieszyć się sukcesami płockich sportowców – oddaj głos na ten projekt.
Jeśli jesteś dzieckiem, młodzieżą, dorosłym, seniorem – zagłosuj i uprawiaj sport na oświetlonym Stadionie Miejskim w Płocku.

Charakterystyka

Projekt obejmuje budowę oświetlenia  doświetlającego bieżnię oraz odkryte korty tenisowe, trybuny, parkingi na Stadionie Miejskim im. Bernarda Szymańskiego oraz częściowo plac zabaw w obrębie działek 203/6, 203/7, 203/8, 203/9, 203/10, 203/11.
W ostatnich latach znaczenie wzrosła aktywność fizyczna płocczan. Wielu z nich trenuje sport amatorsko i wyczynowo. Treningi na stadionie odbywają się o różnych porach. Niestety nie jest możliwe prowadzenie treningów po zmroku. Doświetlenie stadionu, trybun, kortów tenisowych, parkingu pozwoli na poprawę bezpieczeństwa, zwiększy dostępność w ciągu doby do obiektu.
Projekt zawiera kompleks prac budowlanych i instalacyjnych łącznie z wykonaniem projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej oraz pomiarów.
Założono zaprojektowanie selektywnego oświetlenia danego obszaru stadionu, co pozwoli ekonomicznie korzystać z oświetlenia. Warto projektując oświetlenie uwzględnić możliwość przyszłościowego zadaszenia trybun.

Szczegóły:

1. Budowa oświetlenia w postaci opraw oświetleniowych typu highbay w ilości 42 szt. Doświetlającego bieżnie oraz odkryte korty tenisowe - średnia wartość natężenia oświetlenia bieżni na poziomie 100 lx.
2. Budowa oświetlenia w postaci opraw oświetleniowych typu highbay w ilości 24 szt. Doświetlającego trybuny, parkingi oraz częściowo plac zabaw.
3. Oferta zawiera kompleks prac budowlanych i instalacyjnych łącznie z wykonaniem projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej oraz pomiarów.

Autorzy projektu są otwarci na rozmowy w sprawie ewentualnej modyfikacji zakresu oświetlenia Stadionu Miejskiego.

Uzasadnienie

1. Cel i potrzeba realizacji projektu.

Celem projektu pt. Doświetlenie Stadionu Miejskiego jest zwiększenie dostępności do możliwości uprawiania sportu na Stadionie Miejskim. Przeprowadzenie prac związanych w ramach projektu poprawi bezpieczeństwo, widoczność i komfort trenowania. Mając na uwadze zaangażowanie Płocczan w sport amatorski i wyczynowy (m.in. lekkoatletyka, triathlon, nordicwalking, tenis ziemny) jak również obserwując wzrastające zainteresowanie najprostszą formą aktywności jaką są marsz czy też marszobiegów śmiało można stwierdzić że realizacja w infrastrukturę sportową jest inwestycją w zdrowie Płocczan.

Założenia projektu wpisują się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 r. gdyż pozwolą na realizację kluczowego kierunku rozwoju jakim jest zdrowe społeczeństwo a dokładnie pkt 1.2. Upowszechnianie aktywności sportowej wśród wszystkich grup wiekowych mieszkańców; pkt 1.3. Rozwój bazy sportowej dla rekreacji i sportu wyczynowego. Projekt przyczyni się również do realizacji zadania harmonijna przestrzeń do życia a dokładnie 3.2. Rozwój miejsc rekreacji i wykorzystanie potencjału turystycznego.

2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców.


Stworzenie warunków do treningu i prowadzenia aktywności ruchowej na bezpiecznym, dobrze oświetlonym stadionie. Popularyzacja sportu uosób w różnym wieku. Zwiększenie dostępności do aktywności fizycznej w ciągu doby, co zapewne ucieszy wszystkie osoby aktywne zawodowo.

3. Atrakcyjność projektu.


Realizacja projektu pozwoli zniwelować różnice między Stadionem Miejskim w Płocku a innymi obiektami sportowymi (stadionami lekkoatletycznymi, miejskimi, kortami tenisowymi) na których oświetlenie jest standardem.
Jest inwestycją oczekiwaną od wielu lat przez sportowe środowisko Płocka i sportowców odwiedzających Płock.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Energia elektryczna średniorocznie zakładając: 4h/dzień x 365dni x 0,6zł/kwh x 24,5kw
(z uwagi na selektywność wyłączania światła, ograniczenie kosztów w sezonie letnim koszty będą znacznie mniejsze)
Generowany przybliżony koszt roczny:
21 462 zł
(ograniczenie do 8 900 zł )
2 Wymiana żarówki led W zależności od zużycia koszt 1 szt około 200 zł.
Żarówki led mają bardzo długi czas eksploatacji więc ciężko jest precyzyjnie określić koszt i termin wymiany.
3 Bieżące naprawy Około 5 000 zł rocznie
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  26 462 zł+ koszt żarówek led (w zależności od eksploatacji) rocznie
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Oprawy oświetleniowe (materiały +robocizna):
42 szt. (doświetlenie bieżni i kortów tenisowych) + 24 szt. (doświetlenie tybun, parkingu, częściowo placu zabaw)
220 100 zł
2 Słupy (materiały i robocizna) istnieje możliwość wykorzystania istniejących słupów co zmniejszy koszty 80 140 zł
3 Roboty ziemne (materiały i robocizna) 230 000 zł
4 Pozostałe koszty (projekt, dokumentacja powykonawcza, pomiary, rozbudowa rozdzielnic) 30 000 zł
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  560 240 zł
Załączniki
Folder:
2020_Poparcie projektu przez Stowarzyszenie Integracyjny Klub Tenisa w Płocku.pdf
2020_Stadion Miejski Płaszczyzna robocza.pdf
2020_Stadion Miejski Podgląd wyników.pdf
2020_Stadion Miejski Plan pomieszczenia.pdf
2020_Opinia MOSiR na temat projektu.pdf
Geolokalizacja
(52.550199631980114, 19.699122910461483)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca grupa mieszkańców
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-07-30 10:24:25
Data przyjęcia 2019-09-23 13:48:41
Data modyfikacji 2019-09-23 13:48:41
Powrót