Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Zostań Mistrzem - bokserski Płock

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

29

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie zdrowie
sport
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
dorośli
Nazwa osiedla Kolegialna
Ulica 3 Maja
Krótki opis Kontynuacja programu darmowych zajęć z boksu olimpijskiego dla dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat oraz zajęcia rekeracyjno ruchowe dla osób powyżej 19 roku życia.
Opis

 

W trakcie realizacji zadania zorganizowane będą zajęcia szkoleniowo-rekreacyjne z zakresu boksu olimpijskiego. Treningi odbywałyby się 6,5 godziny tygodniowo przez 9 miesięcy z wyłączeniem okresu wakacyjnego. W poniedziałki, środy i piątki - 17.30 - 19.00 dla grupy wiekowej 12-18 lat oraz wtorki i czwartki 18.00 - 19.00 dla grupy wiekowej powyżej 19 lat. Treningi będą prowadzić wykwalifikowani trenerzy i instruktorzy bosku olimpijskiego. Zajęcia będą odbywały się na wynajętej sali gimnastycznej przygotowanej do treningu boksu olimpijskiego. W czasie prowadzenia zajęć uczestnicy będą wykonywać ćwiczenia wzmacniające ciało, poprawiające gibkość, siłę, szybkość, technikę oraz wydolność organizmu. Ćwicząc w parach lub grupach będą nauczane techniki obrony przed agresją osób trzecich. Do ćwiczeń będzie wykorzystywany specjalny sprzęt treningowy i ochronny co pozwoli na bezpieczne kontrolowane wykonywanie bardziej kontaktowych i intensywnych ćwiczeń.

Charakterystyka

W trakcie realizacji zadania zorganizowane będą zajęcia szkoleniowo-rekreacyjne z zakresu boksu olimpijskiego. Treningi odbywałyby się 6,5 godziny tygodniowo przez 9 miesięcy z wyłączeniem okresu wakacyjnego. W poniedziałki, środy i piątki - 17.30 - 19.00 dla grupy wiekowej 13-18 lat oraz wtorki i czwartki 18.00 - 19.00 dla grupy wiekowej powyżej 18 lat. Treningi będą prowadzić wykwalifikowani trenerzy i instruktorzy bosku olimpijskiego. Zajęcia będą odbywały się na wynajętej sali gimnastycznej przygotowanej do treningu boksu olimpijskiego. W czasie prowadzenia zajęć uczestnicy będą wykonywać ćwiczenia wzmacniające ciało, poprawiające gibkość, siłę, szybkość, technikę oraz wydolność organizmu. Ćwicząc w parach lub grupach będą nauczane techniki obrony przed agresją osób trzecich. Do ćwiczeń będzie wykorzystywany specjalny sprzęt treningowy i ochronny co pozwoli na bezpieczne kontrolowane wykonywanie bardziej kontaktowych i intensywnych ćwiczeń.

Uzasadnienie

 

Zwiększenie oferty sportowej dla osób, które nie posiadają predyspozycji do uprawiania takich sportów jak piłka nożna, piłka ręczna i innych.

Dbanie o zdrowie i aktywny tryb życia mieszkańców osiedla Kochanowskiego oraz całego miasta Płocka poprzez zajęcia z boksu olimpijskiego.

Brak predyspozycji do trenowania i zainteresowania innymi dostępnymi sportami wśród dzieci i młodzieży.

Zwiększenie zainteresowania boksem olimpijskim wśród mieszkańców.

Brak podobnych miejsc do rozwijania pasji sportowej pod kątem boksu olimpijskiego

Realizacja zadania pozwoli na promowanie pozytywnych wartości, jakie niesie ze sobą wychowanie poprzez aktywność sportową.

Pozwoli na rozpowszechnienie i utrwalenie pośród uczestników i ich środowisk zdrowego i aktywnego stylu życia, a także potrzeba ciągłego samodoskonalenia się oraz rozwoju sportowego.

Wykonywane ćwiczenia pozwolą nie tylko usprawnić uczestników zajęć, ale wpłyną też na poprawę ich stanu zdrowia.

Promowanie dyscypliny sportowej jaką jest boks olimpijski.Zwiększenie zainteresowania sportem oraz aktywnością sportową i ruchową, a w szczególności boksem olimpijskim.

Stworzenie możliwości rozwoju sportowego ukierunkowanego na boks olimpijski, co przełoży się na wyjazdy na zawody oraz rywalizację na arenie ogólnopolskiej.

Nauka gospodarowania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży.

Nauka zdrowej rywalizacji.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 wynajem sali 11700
2 wynagrodzenie trenerów i instruktorów 11700
3 ubezpieczeni OC i NNW 500
4 Wyjazdy na zawody 1500
5 zakup sprzętu sportowego 1000
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  26400
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.54514085966583, 19.69795525074005)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-07-27 19:13:13
Data przyjęcia 2019-09-23 13:52:37
Data modyfikacji 2019-11-04 09:33:11
Powrót