Szczegóły projektu
Szablon: projekt ogólnomiejski

Nazwa projektu

Kompleks sportowy SP 23

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

40

Charakter projektu projekt ogólnomiejski
Kategorie infrastruktura
edukacja
sport
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
osoby niepełnosprawne
Ulica Walecznych 20
Krótki opis Budowa kompleksu sportowego przy SP 23 w Płocku na potrzeby zrównoważonego rozwoju dzieci i młodzieży w przestrzeni miasta Płocka. Projekt ma na celu stworzenie właściwych warunków rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży miasta Płocka. W skład planowanego kompleksu sportowego wodzić będą: bieżnia, skocznia w dal, ścianka wspinaczkowa, ścianka do odbić piłki oraz dwa boiska street ball.
Opis

Budowa kompleksu sportowego przy SP 23 w Płocku na potrzeby zrównoważonego rozwoju dzieci i młodzieży w przestrzeni miasta Płocka. Projekt ma na celu rozwój w zakresie lekkiej atletyki dzieci i młodzieży miasta Płocka. W skład planowanego kompleksu sportowego wodzić będą: bieżnie 60 m - dwutorowa prosta, 1000 m dwutorowa po elipsie, skocznia w dal, stoły do tenisa 3 sztuki, ścianka wspinaczkowa, ścianka do odbić piłki oraz dwa boiska street ball o wymiarach 3m x 3m. Planowany kompleks sportowy będzie wykorzystywany dla potrzeb uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 w Płocku jak również dzieci i młodzieży Płocka. W ramach użytkowania kompleksu organizowane będą zawody sportowe dla uczniów płockich szkół. Planowany kompleks będzie doskonałym miejscem rozwoju fizycznego dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej, która mieści się w kompleksie budynków SP 23. Urządzenia kompleksu będą dostosowane do potzreb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Charakterystyka

Budowa kompleksu sportowego przy SP 23 w Płocku na potrzeby zrównoważonego rozwoju dzieci i młodzieży w przestrzeni miasta Płocka.  Od lutego 2018 roku bieżnia i skocznie znajdujące się przy SP 23 zostały wyłączone z użytkowania z powodu zagrożenia dla życia i zdrowia uczniów. W związku z tym uczniowie jak równiez młodzi mieszkańcy miasta nie mają miejsca do rozwoju w zakresie lekkiej atletyki. Projekt ma na celu wzmocnienie infrastruktury, która pozwoli na właściwy rozwój fizyczny w zakresie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży miasta Płocka. W skład planowanego kompleksu sportowego wodzić będą: bieżnie 60 m - dwutorowa prosta, 1000 m dwutorowa po elipsie, skocznia w dal, stoły do tenisa 3 sztuki, ścianka wspinaczkowa, ścianka do odbić piłki oraz dwa boiska street ball o wymiarach 3m x 3m. Planowany kompleks sportowy będzie wykorzystywany dla potrzeb uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 w Płocku jak również dzieci i młodzieży Płocka. W ramach użytkowania kompleksu organizowane będą zawody sportowe dla uczniów płockich szkół. Planowany kompleks będzie doskonałym miejscem rozwoju fizycznego dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej, która mieści się w kompleksie budynków SP 23. Urządzenia kompleksu będą dostosowane do potzreb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Uzasadnienie

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku jest placówką, w której dbamy o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Nasza szkoła w roku szkolnym 2018/2019 liczyła 928 uczniów, z czego 16 uczniów posiada orzeczenia o niepełnosprawności. W budynku naszej szkoły mieści się Świtlica Środowiskowa oraz Fila MDK w Płocku. Uczniowie szkoły odnoszą spektakularne sukcesy w konkursach artystycznych, wiedzowych oraz zawodach sportowych na arenie miasta, kraju jak również za granicą. Wspaniałe wyniki sportowe naszych uczniów mogą być wzmocnione nową bazą. Budowa kompleksu sportowego ułatwi uczniom naszej szkoły bardziej intensywną realizację celów związanych z współzawodnictwem na płaszczyźnie sportowej. Możliwość korzystania z nowoczesnego i bezpiecznego kompleksu sportowego przyczyni się do zrównoważonego rozwoju sportowego dzieci i modzieży miasta Płocka.
Wybudowany kompleks sportowy będzie mógł również służyć nie tylko dzieciom i młodzieży naszej placówki ale również uczniom szkół Miasta Płocka.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1   0
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM: 0
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Projekt budowy kompleksu sportowego 60000
2 Budowa kompleksu sportowego 860000
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  920000
Załączniki
Folder:
2020_kompleks sportowy SP 23.png
2020_kompleks sportowy SP 23 (1).png
Geolokalizacja
(52.54116720236938, 19.753106832504272)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca grupa mieszkańców
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-07-26 12:58:06
Data przyjęcia 2019-09-23 13:53:15
Data modyfikacji 2019-09-23 13:53:15
Powrót