Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Minirampa Skate Park

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

24

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie zdrowie
sport
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
dorośli
Nazwa osiedla Podolszyce Północ
Ulica Park Północny, działka nr 2906/153
Krótki opis Minirampa do amatorskiej jak i profesjonalnej jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach. Realizacja tej inwestycji będzie służyć, dzieciom, młodzieży ale także osobą dorosłym chcącym aktywnie spędzać czas wolny na świeżym powietrzu. Minirampa to urządzenie przypominające kształtem półksiężyc, służące do doskonalenia jazdy na wyżej wymienionych środkach transportu. Wszystkie 3 wskazane grupy docelowe będą mogły korzystać z niej w sposób nieograniczony. Wielkość minirampy nie stwarza żadnego zagrożenia a pozwoli cieszyć się z jej korzystania.
Opis

Minirampa do amatorskiej jak i profesjonalnej jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach. Realizacja tej inwestycji będzie służyć, dzieciom, młodzieży ale także osobą dorosłym chcącym aktywnie spędzać czas wolny na świeżym powietrzu. Minirampa to urządzenie przypominające kształtem półksiężyc, służące do doskonalenia jazdy na wyżej wymienionych środkach transportu. Wszystkie 3 wskazane grupy docelowe będą mogły korzystać z niej w sposób nieograniczony. Wielkość minirampy nie stwarza żadnego zagrożenia a pozwoli cieszyć się z jej korzystania.

Charakterystyka

Miejscem proponowanym na realizację powyższego pomysłu w ramach 8 edycji Budżetu Obywatelskiego w Płocku jest Park Północny na Osiedlu Podolszyce Północ.
Obecnie we wskazanym  miejscu znajduje się kilka urządzeń do jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach, są to urządzenia które zostały umieszczone tam ponad 15 lat temu, nie spełniają w żaden sposób oczekiwań wskazanych grup docelowych. Ich stan nie zaspokaja potrzeb i nie pozwala cieszyć się jazdą wyczynową jak i amatorską. Projekt ten zakłada doposażenie tej przestrzeni w profesjonalną, spełniającą wszystkie wymogi minirampy, która to właśnie zaspokoi potrzeby wskazanych grup docelowych. Gotowe minirampy tego typu posiadają wszystkie atesty i są zaprojektowane zgodnie z przepisami bhp. Lokalizacja minirampy jest tak dobrana, by mogły korzystać z niej nie tylko mieszkańcy Podolszyc Północnych w granicach których znajduje się park ale także mieszkańcy osiedli Zielony Jar i Podolszyce Południe. Są to także tereny rekreacyjne  więc minirampa jak najbardziej się w nie wpisuje. Podłoże jakie jest niezbędne do montażu minirampy to beton. Aktualnie znajduje się tam takie podłoże, jednak musi to ocenić osoba posiadająca stosowne uprawnienia. Zalecana wolna powierzchnia do montażu minirampy przez producentów wraz z powierzchnią do swobodnego poruszania się wokół to 8,9m na 13,4m. Wskazanie miejsce dysponuje taką przestrzenią.

Uzasadnienie

Celem i potrzeby realizacji projektu:
1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Uatrakcyjnienie terenów zielonych pomiędzy osiedlami Podolszyce Północ i Zielony Jar.
3. Rozwój i doskonalenie jazdy na rolkach, deskorolkach i hulajnogach.
4. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców osiedli na obecność urządzeń sportowych.
5. Zwiększenie różnorodności w uprawianiu sportu wyczynowego i amatorskiego.

Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców:
1. Odciągniecie dzieci i młodzieży od telefonów i komputerów.
2. Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców.
3. Walka z otyłością, zwłaszcza dzieci i młodzieży .
4. Pozytywny wpływ na zdrowie osób korzystających z urządzenia.
5. Integracja mieszkańców podczas korzystania z minirampy.
6. Rozwój tężyzny sportowej mieszkańców.

Atrakcyjność projektu:
1. Jedyna minirampa w tej części Płocka.
2. Obserwuje się wzrost zainteresowania (modę) wśród dzieci i młodzieży na jazdę na różnego rodzaju urządzeniach sportowych.
3. Tego typu inwestycje aktywizują młodzież, co jest bardzo pożądanym zjawiskiem.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 przątanie, czyszczenie minirampy 2 000 zł /rocznie
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  2 000 zł brutto/rocznie
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Przygotowanie terenu (ew. wymiana nawierzchni nośnej pod konstrukcję minirampy) 20 000 zł
2 Minirampa H150 65 000 zł
3 Montaż minirampy 7 400 zł
4 Transport minirampy od producenta 3 000 zł
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  95 400 zł brutto
Załączniki
Folder:
2020_zal. 3.pdf
2020_zal. 1.pdf
2020_zal. 4.pdf
2020_zal. 2.pdf
2020_zal. 5.pdf
Geolokalizacja
(52.54038876697539, 19.754437353618755)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca grupa mieszkańców
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-07-25 12:14:27
Data przyjęcia 2019-09-23 13:14:19
Data modyfikacji 2019-09-23 13:14:19
Powrót