Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Zielony parking ze stawem retencyjnym

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

23

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie infrastruktura
środowisko
inna
Potencjalni użytkownicy młodzież
seniorzy
rodziny z dziećmi
Nazwa osiedla Góry
Ulica dz. 205/13 - os. Góry
Krótki opis Na Osiedlu Góry warto zbudować zielony parking ze stawem retencyjnym, który posłuży nie tylko mieszkańcom Osiedla Góry, ale również pozostałym mieszkańcom regionu płockiego. Celem projektu jest to, aby mieszkańcy z różnych części regionu mogli pozostawić samochód na parkingu, a następnie aktywnie spędzać czas, np. poprzez bieganie, jazdę na rowerze lub spacery. To wszystko możliwe jest dzięki doskonałemu zagospodarowaniu terenu (wiele ścieżek rowerowych, sąsiedztwo lasów, a tym samym większa ilość czystego powietrza). Wszystkie te aspekty wpływają pozytywnie i zachęcająco na korzystanie z tego terenu. Utworzenie stawu retencyjnego z łąkami kwietnymi będzie doskonałym miejscem do odpoczynku, odreagowania od stresującego trybu życia. Ponadto staw retencyjny może być wykorzystywany na potrzeby strażaków, np. przy pożarach.
Opis

Na Osiedlu Góry warto zbudować zielony parking ze stawem retencyjnym, który posłuży nie tylko mieszkańcom Osiedla Góry,
ale również pozostałym mieszkańcom regionu płockiego.
Celem projektu jest to, aby mieszkańcy z różnych części regionu mogli pozostawić samochód na parkingu, a następnie aktywnie spędzać czas, np. poprzez bieganie, jazdę na rowerze lub spacery.
To wszystko możliwe jest dzięki doskonałemu zagospodarowaniu terenu (wiele ścieżek rowerowych, sąsiedztwo lasów, a tym samym większa ilość czystego powietrza). Wszystkie te aspekty wpływają pozytywnie i zachęcająco na korzystanie z tego terenu.
Utworzenie stawu retencyjnego z łąkami kwietnymi będzie doskonałym miejscem do odpoczynku, odreagowania od stresującego trybu życia. Ponadto staw retencyjny może być wykorzystywany na potrzeby strażaków, np. przy pożarach.

Charakterystyka

Zielony parking ze stawem retencyjnym i łąkami kwietnymi zlokalizowany byłby na Osiedlu Góry na działce 205/13 będącej w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg. Służyłby zarówno spacerowiczom, biegaczom, jak i rowerzystom jako miejsce, gdzie będą mogli zostawić auto i aktywnie ruszyć w okolice. Łąki kwietne oraz pozostała część zieleni będzie służyła całemu Osiedlu i wszystkim odwiedzającym. Staw retencyjny posłuży zarówno strażakom, jak i służbom Prezydenta do podlewania roślinności.

Uzasadnienie

1. Celem projektu jest ciągły rozwój zieleni miejskiej i bazy turystycznej w Płocku.
2. Zadanie polegające na budowie zielonego parkingu ze stawem retencyjnym będzie dodatkową zachętą do uprawiania sportu i turystyki,  w obszarze granic administracyjnych Płocka.
3. Inwestycja ta będzie pierwszym tego typu projektem na lewym brzegu Wisły w Płocku.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Utrzymanie ok. 20 tys. zł/rok
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  ok. 20 tys. zł
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Budowa parkingu ok. 150 tys. zł
2 Nasadzenia krzewów i drzew ok. 100 tys. zł
3 Koszty inne ok. 200 tys. zł
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  ok. 450 tys. zł
Załączniki
Folder:
2020_doc03653420190722130530.pdf
Geolokalizacja
(52.49241258038468, 19.65554237838751)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca grupa mieszkańców
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-07-25 10:01:48
Data przyjęcia 2019-09-23 13:53:42
Data modyfikacji 2019-09-23 13:53:42
Powrót