Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Integracyjno-sensoryczny plac zabaw

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

22

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie zdrowie
edukacja
sport
Potencjalni użytkownicy dzieci
osoby niepełnosprawne
rodziny z dziećmi
Nazwa osiedla Kolegialna
Ulica SOSW nr 1, ul. Gradowskiego 24
Krótki opis Projekt zakłada zakup wielofunkcyjnego sprzętu przeznaczonego dla dzieci mieszkańców osiedla i dzieci z niepełnosprawnościami (podopiecznych SOSW nr 1), w każdym przedziale wiekowym. Budowa sensorycznego, integracyjnego placu zabaw wraz z zagospodarowaniem przewidziana jest na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Płocku przy ul. Harc. A. Gradowskiego 24. W skład placu będą wchodziły urządzenia stymulujące wszechstronny rozwój dziecka, o dużej wartości dydaktycznej i poznawczej.
Opis

Projekt zakłada zakup wielofunkcyjnego sprzętu przeznaczonego dla dzieci mieszkańców osiedla i dzieci z niepełnosprawnościami (podopiecznych SOSW nr 1), w każdym przedziale wiekowym.
Budowa sensorycznego, integracyjnego placu zabaw wraz z zagospodarowaniem przewidziana jest na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Płocku przy ul. Harc. A. Gradowskiego 24. W skład placu będą wchodziły urządzenia stymulujące wszechstronny rozwój dziecka, o dużej wartości dydaktycznej i poznawczej.

Charakterystyka

Integracyjno-sensoryczny plac zabaw przeznaczony będzie dla dzieci pełnosprawnych, dzieci niepełnosprawnych z osiedla Kolegialna i SOSW nr 1 w Płocku.
Projekt wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku.
Celem strategicznym zawartym w głównym zadaniu projektu: "Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i opieki zdrowotnej" jest realizacja punktu 1.1.3. "Promocja profilaktyki zdrowotnej i rozwój edukacji prozdrowotnej, w tym dotyczącej zdrowia psychicznego".
O dobry rozwój fizyczny i umysłowy należy zadbać od najmłodszych lat. Ułatwi to przebywanie na placu zabaw, korzystanie z usytuowanych na nim urządzeń do stymulacji sensorycznej, co jest szczególnie korzystne dla dzieci niepełnosprawnych i ich zdrowych rówieśników.
W skład placu zabaw wejdą urządzenia stymulujące wszechstronny rozwój dziecka, które aktywizują małą i dużą motorykę, przygotowują do sprawniejszego funkcjonowania w przyszłości, a jednocześnie integrują całą rodzinę, która może korzystać z atrakcji razem z dziećmi.
Dzieci niepełnosprawne i z wielorakimi zaburzeniami rozwojowymi potrzebują specjalnego wsparcia. Rehabilitacji. Zabawa i integracja nie powinna odbywać się tylko w pomieszczeniach, ale również w otoczeniu przyrody, wśród kwiatów, kolorów i zapachów.
Plac zabaw ma ogromnie, pozytywny wpływ na rozwój psychomotoryczny dzieci zarówno zdrowych, niepełnosprawnych i dotkniętych problemem autyzmu. Sensoryczny, integracyjny plac zabaw będzie wyposażony w:
- zestaw integracyjny, sensoryczny - przeznaczony do zabawy integracyjnej dla wszystkich dzieci, także tych poruszających się za pomocą wózka. Jego budowa umożliwia szereg przejazdów prowadzących do elementów edukacyjnych baszt czy tarasu widokowego,
- piaskownica z możliwością podjazdu na wózki,
- karuzela z możliwością wjazdu na wózki,
- huśtawka" bocianie gniazdo",
- tablica sensoryczna "pianino",
- huśtawka - sprężynowiec "kompas".
Wszystkie urządzenia posiadają odpowiednie certyfikaty, atesty oraz spełniają wymagania polskich norm i przepisów budowlanych, zamontowane na atestowanym podłożu amortyzującym.
Urządzenia zamontowane na placu zabaw będą miały pozytywny wpływ na rozwój dzieci z osiedla Kolegialna i SOSW nr 1 w następujących sferach:
- stymulacja wzrokowa, słuchowa i dotykowa,
- stymulacja układu przedsionkowego,
- doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
- usamodzielnienie,
- myślenie strategiczne,
- ćwiczenia cierpliwości,
- planowanie ruchu,
- wzmacnianie napięcia mięśniowego,
- nauka oceny odległości,
- doświadczanie odległości i szybkości,
- współdziałanie półkul mózgowych,
- doskonalenie chwytu,
- ćwiczenia w orientacji w przestrzeni,
- doświadczanie uczucia własnego ciała,
- budowanie relacji z rówieśnikami i rodzicami,
- zdobywanie informacji o świecie,
- rozwój mowy, wyobraźni i kreatywności,
- ocena ryzyka,
- ćwiczenia reakcji równoważnych,
- aktywne spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu,
- doświadczenia proprioceptywne (czucie głębokie).

Uzasadnienie

Celem projektu jest zbudowanie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu. Istnieje więc ogromna potrzeba stworzenia miejsca, w którym będą one mogły się bawić. Na terenie szkoły obok boiska, znajduje się zielony teren, idealny do tego celu. Proponowany w tym miejscu wielofunkcyjny plac zabaw będzie idealnie służył nie tylko wychowankom szkoły, ale również innym dzieciom z osiedla Kolegialna.
Plac zabaw będzie pełnił funkcję społeczną gdyż pozwoli dzieciom oderwanym od telewizorów, komputerów i telefonów bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić.
Będzie to przestrzeń o dużej wartości dydaktycznej i poznawczej, pozwalającej także na prowadzenie terapii osób niepełnosprawnych .

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Kosztorys

 

 

Składowe projektu:

Koszt

1

Zestaw integracyjny 1 (premium)

54830,00

2

Piaskownica integracyjna (standard A)

5980,00

3

Tablica "Pianino" (premium)

6680,00

4

Karuzela integracyjna "Tola" (standard A)

12890,00

5

Huśtawka podwójna z gniazdem (standard A)

6530,00

6

Sprężynowiec "Kompas" (standard A)

2170,00

7

Tablica regulaminowa

840,00

8

Ławka z oparciem tęcza HDPE (2 sztuki)

2600,00

9

Kosz na śmieci HPLII

1630,00

10

Płotek metalowy

30100,00

11

Furtka metalowa

1350,00

12

Korytowanie maszynowe

3432,00

13

Transport materiałów sypkich

4992,00

14

Roboty ziemne maszynowe

1640,00

15

Obrzeże betonowe

2772,00

16

Podbudowa mineralna trzywarstwowa

23232,00

17

Nawierzchnia z płyt gumowych

58080,00

18

Transport gabarytowy ogrodzenia

1600,00

19

Transport gabarytowy nawierzchni

2550,00

20

Transport gabarytowy urządzeń

3400,00

21

Założenie trawnika z rolki

3200,00

22

Koszt montażu urządzeń

15130,00

23

Podatek vat 23%

56540,44

 

RAZEM:

302368,44

Załączniki
Folder:
2020_Załącznik 4.pdf
2020_Załącznik 2.pdf
2020_Załącznik 5.pdf
2020_Załącznik 1.pdf
2020_Załącznik 3.pdf
2020_Załącznik 6.pdf
Geolokalizacja
(52.54286295584549, 19.70373094554907)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-07-22 13:22:15
Data przyjęcia 2019-09-23 13:54:39
Data modyfikacji 2019-11-04 09:33:46
Powrót