Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

StudioBus

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

21

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie infrastruktura
edukacja
kultura
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
dorośli
Nazwa osiedla Kolegialna
Ulica Płock
Krótki opis Stworzenie mobilnego studia koncertowo nagraniowego przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Płocku wspierającego rozwój artystyczny oraz rozwijającego aktywność koncertową zarówno uczniów szkół jak również mieszkańców Płocka.
Opis

Stworzenie mobilnego studia koncertowo nagraniowego przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Płocku wspierającego rozwój artystyczny oraz rozwijającego aktywność koncertową zarówno uczniów szkół jak również mieszkańców Płocka.

Charakterystyka

Projekt Studiobus polega na stworzeniu przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Płocku w pełni profesjonalnego zaplecza: transportowego, koncertowego, nagłośnieniowego, oświetleniowego i nagraniowego dla zapewnienia podstawowych funkcji artystyczno-edukacyjnych placówki oraz zaprzyjaźnionych instytucji.
Elementami projektu będą:
- wielofunkcyjny bus do przewozu dzieci na koncerty, konkursy oraz niezbędny sprzęt do technicznej obsługi koncertu (włączając sprzęt nagłośnieniowo-oświetleniowy) ;
- wyposażenie mobilnego studia nagraniowego: mikser, kolumny, słuchawki, komputer z oprogramowaniem, kamera, aparat wraz z twardymi futerałami do przewozu.
- wyposażenie koncertowe: krzesła koncertowe, pulpity z oświetleniem led, oświetlenie sceny, podesty, futerały i case’y na instrumenty, twarde teczki na nuty.

Uzasadnienie

Głównym celem projektu jest podwyższenie jakości kształcenia artystycznego Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płocku.


Przez brak odpowiedniej infrastruktury:
- Uczniowie tej szkoły nie mają możliwości profesjonalnej rejestracji swoich występów podczas koncertów, lekcji indywidualnych czy warsztatów ze znakomitymi wykładowcami akademickimi;
- Nauczyciele nie mają możliwości uczenia podopiecznych nagrywania muzyki w odpowiednio wygłuszonym studio muzycznym, co jest jednym z podstawowych zadań muzyka (obok koncertowania);
- Zorganizowanie koncertu poza szkołą wymaga wynajęcia przez szkołę dodatkowego transportu dla przewiezienia instrumentów, krzeseł, pulpitów co wiąże ze sobą koszty oraz dodatkowy nakład pracy, gdyż nie wszyscy przewoźnicy potrafią z odpowiednią dbałością zabezpieczyć drogocenny sprzęt;
- Od dwóch lat działa w szkole największa w Polsce dziecięca orkiestra symfoniczna (ponad 90 osób), która na dzień dzisiejszy nie ma możliwości koncertowania bez podstawowego wsparcia w postaci krzeseł, pulpitów z lampkami wypożyczanych od zaprzyjaźnionych instytucji (PSM i POS);
- Uczniowie szkoły reprezentujący placówkę z wieloma sukcesami na przesłuchaniach i konkursach o randze krajowej i międzynarodowej, często muszą zapewnić sobie koszty transportu we własnym zakresie, gdyż szkoła nie dysponuje środkami na pokrycie wszystkich wyjazdów.

Dzięki realizacji projektu będzie możliwe znaczne wzmożenie aktywności koncertowej na terenie miasta, gdyż szkoła będzie mogła zapewnić pełen sprzęt nagłaśniający razem z ewentualnym oświetleniem, transport ww. rzeczy, zrealizować nagranie audio- wideo. Placówka dzięki posiadaniu studia nagraniowego będzie mogła profesjonalnie nagrywać muzyczne osiągnięcia zarówno swoich uczniów jak i podopiecznych z innych instytucji w ramach zaprzyjaźnionej współpracy (inne szkoły, ośrodki kultury, okoliczne orkiestry dęte, zespoły ludowe).
Odpowiedni sprzęt pozwoli na prowadzenie przez szkołę własnego kanału na serwisie YouTube, dzięki czemu możliwa będzie reklama oferty kulturalnej miasta na całym świecie.
Poprawi się w znaczny sposób zainteresowanie kształceniem muzycznym oraz osiągnięciami uczniów i nauczycieli wśród mieszkańców Płocka.


Cele:
Przygotowanie wysokiej klasy rejestracji muzycznych dla zespołów i uczniów szkół muzycznych i innych instytucji z Płocka.
Przygotowanie materiałów reklamowych.
Rozwijanie nowych umiejętności.
Dzielenie się własną twórczością z innymi.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Koszty utrzymania busa (paliwo, serwis) 12 000
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  12 000 zł
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Wielofunkcyjny bus 200 000
2 Wyposażenie mobilnego studia nagraniowego 50 000
3 Wyposażenie koncertowe 50 000
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  300 000 zł
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.542200673427324, 19.696826939544735)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca organizacja pozarządowa
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-07-22 10:31:39
Data przyjęcia 2019-09-23 13:55:14
Data modyfikacji 2019-11-04 09:34:12
Powrót