Szczegóły projektu
Szablon: projekt ogólnomiejski

Nazwa projektu

ZDROWY PŁOCK

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

18

Charakter projektu projekt ogólnomiejski
Kategorie zdrowie
infrastruktura
środowisko
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
dorośli
Ulica OSIEDLE SKARPA OSIEDLE MIODOWA
Krótki opis Projekt będzie polegał na nasadzeniach drzew, krzewów i kwiatów, wraz z wykonaniem infrastruktury – wykonanie chodników i miejsc parkingowych.
Opis

Projekt zieleni będzie  polegał na nasadzeniach drzew ,w szczególności miododajnych, a także krzewów i kwiatów, wraz z zamontowaniem zabezpieczeń. Numery działek 203/8, 203/13, 203/4,  221/13, 98/33, 98/26, 98/25, 98/32, 98/23, 98/11, 98/31,109 ( od strony ulicy Słowackiego), 339/6, 221/18,221/17,220/6.Remont chodnika na odcinku od ul. Słowackiego 2 do ulicy Słowackiego 12, a także  do skrzyżowania z ulicą Gałczyńskiego – numery działek 339/6, 339/4, 250,  wraz z wykonaniem - wyznaczeniem  30 miejsc parkingowych, a także remont chodnika na ulicy Miodowa numer działki 221/13 wraz z wykonaniem dodatkowym miejsc parkingowych w ilości 10 sztuk. 

 

 

 

Charakterystyka

Projekt zieleni będzie  polegał na nasadzeniach drzew ,w szczególności miododajnych, a także krzewów i kwiatów, wraz z zamontowaniem zabezpieczeń. Numery działek 203/8, 203/13, 203/4,  221/13, 98/33, 98/26, 98/25, 98/32, 98/23, 98/11, 98/31,109 ( od strony ulicy Słowackiego), 339/6, 221/18,221/17,220/6.Łącznie w ramach projektu zostanie zakupione 300 sztuk drzew. Przewiduje się zakup 800 krzewów oraz  6000 sztuk cebulek kwiatów, ponadto 13 000 sztuk innych kwiatów. Nasadzenia drzew zostaną zabezpieczone siatkami i wspornikami. Rośliny zostaną posadzone w okresach odpowiednich dla danej rośliny. W procesie nasadzeń mogą brać udział dzieci i młodzież szkół podstawowych, a także szkół  średnich oraz - w miarę możliwości - przedszkolaki. Wskazane szkoły mogą być również opiekunami nasadzeń.  Nasadzenia zostaną wykonane wzdłuż działek o numerach: 203/8, 203/13, 203/4,  221/13, 98/33, 98/26, 98/25, 98/32, 98/23, 98/11, 98/31,109 ( od strony ulicy Słowackiego), 339/6, 221/18,221/17,220/6. Ilości  drzew, krzewów i roślin - kwiatów są podane szacunkowo. Należy wykonać projekt nasadzeń według którego zostaną one wykonane.

Drzewa

zakup + sadzenie -lipa

100 szt x 900 zł

90 000,00 PLN

zakup + sadzenie - klon

50 szt x 900 zł

45 000,00 PLN

zakup + sadzenie - wiąz

50 szt x 900 zł

45 000,00 PLN

zakup + sadzenie drzew miododajnych: świdosliwa Lamarcka- Amelanchier - drzewko rodzynkowe

100 szt x 700 zł

70 000,00 PLN

 

roczna pielęgnacja drzew (pielenie mis, podlewanie, poprawa palików, odcinanie odrostów pniowych)

 

300 szt x 125 zł

 

 

37 500PLN

                                                                                                              RAZEM  287 500 zł

Krzewy

zakup + sadzenie krzewów: dereń ozdobny

400 szt x 40 zł

16 000,00 PLN

zakup + sadzenie krzewów: lilak (bez lilak)

400 szt x 40 zł

16 000,00 PLN

roczna pielęgnacja krzewów

 

10 000,00 PLN

      RAZEM   42 000 zł

 

Kwiaty      

zakup + sadzenie cebulek tulipanów

2000 szt x 8 zł

16 000,00 PLN

zakup + sadzenie krokusów

2000 szt x 7 zł

14 000,00 PLN

zakup + sadzenie narcyzów

2000 szt x 8 zł

16 000,00 PLN

zakup zestawów roślin jesiennych

200 szt 500 zł

100 000,00 PLN

zakup + sadzenie krzewów: dereń ozdobny

400 szt x 40 zł

16 000,00 PLN

zakup + sadzenie krzewów: lilak (bez lilak)

400 szt x 40 zł

16 000,00 PLN

zakup + sadzenie lawendy

2000 szt x 20 zł

40 000,00 PLN

zakup + sadzenie malw

2000 szt x 15 zł

30 000,00 PLN

zakup + sadzenie cebulek czosnku ozdobnego

2000 zł x 20 zł

40 000,00 PLN

zakup + sadzenie orlików

2000 szt x 20 zł

40 000,00 PLN

zakup + sadzenie wrzosów

2000 szt x 20 zł

40 000,00 PLN

zakup nawozów

 

10 000,00 PLN

Przygotowanie terenu pod nasadzenia roślin (zdjęcie darni, dowóz ziemi urodzajnej z materiałem, zakup kory, wyrównanie terenu)

 

40 000,00 PLN

Roczna pielęgnacja roślin

 

30 000,00 PLN

 

zakup + sadzenie wrzosów

2000 szt x 20 zł

40 000,00 PLN

zakup nawozów

 

10 000,00 PLN

Przygotowanie terenu pod nasadzenia roślin (zdjęcie darni, dowóz ziemi urodzajnej z materiałem, zakup kory, wyrównanie terenu)

 

50 000,00 PLN

Roczna pielęgnacja roślin

 

35 000,00 PLN

 

Projekt nasadzeń

1 szt x 50 000

 50 000,00 PLN

       RAZEM   633 000 zł

 RAZEM  SZACOWANE KOSZTY  962 000 zł

Remont chodnika na odcinku od ul. Słowackiego 2 do ulicy Słowackiego 12, a także  do skrzyżowania z ulicą Gałczyńskiego – numery działek 339/6, 339/4, 250,  wraz z wykonaniem - wyznaczeniem  30 miejsc parkingowych, a także remont chodnika na ulicy Miodowa numer działki 221/13 wraz z wykonaniem dodatkowym miejsc parkingowych w ilości 10 sztuk.

Wyremontowany chodnik należy przystosować do parkowania pojazdów, a także do poruszania się osób niepełnosprawnych. Obecny stan nawierzchni istniejących chodników na wielu odcinkach ulicy Słowackiego – numery działek 339/6, 339/4, 250  i ulicy Miodowej – numer działek 221/13,  jest katastrofalny, pozostawia wiele do życzenia. Głównym celem realizacji projektu jest bezpieczeństwo ruchu pieszego. Nierówności terenu, a po opadach kałuże, stwarzają duże problemy poruszania się po czymś, co było kiedyś namiastką chodnika i zmusza pieszych do chodzenia po jezdni, co naprawdę stwarza wielkie niebezpieczeństwo. Jest zasadne wyremontowanie danych odcinków, ze względu bezpieczeństwa, a także ze względów estetycznych.

Koszty Remont chodników.

Wymiana chodnika 10 mb – szerokość 2 m  - 2700 zł.  1053 mb/ 10 mb = 105,3 * 2700 = 284 310 zł

Budowa miejsca parkingowego wraz z projektem 40 sztuk * 4500 zł = 180 000 zł

                                                                                  Razem 464 310, 00 zł 

Uzasadnienie

Coraz częściej w najbliższym otoczeniu widzimy pustą przestrzeń. Co najwyżej trawniki, których kondycja z racji braku właściwej opieki często pozostawia dużo do życzenia. Brakuje cienia, który dałby schronienie w upalne dni, brakuje liści, które produkowałyby tlen dla duszącego się od zanieczyszczeń Płocka.. Celem projektu jest przywrócenie przestrzeni publicznej walorów estetycznych i zbudowanie przyszłości zielonych płuc dla miasta Płocka. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy estetyki terenu oraz poprawy jakości powietrza. Ponadto pozytywnie wpłynie na wzrost populacji owadów poprzez posadzenie roślin miododajnych. Remont chodników - nierówności terenu, a po opadach kałuże, stwarzają duże problemy poruszania się po czymś, co było kiedyś namiastką chodnika i zmusza pieszych do chodzenia po jezdni, co naprawdę stwarza wielkie niebezpieczeństwo. Jest zasadne wyremontowanie danych odcinków, ze względu bezpieczeństwa, a także ze względów estetycznych.

 

 

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Wykonanie nasadzń drzew, krzewów i kwiatów 112 500 zł
2 Wymiana chodnika szacowana ilość 1053 mb 28 431 zł
3 Budowa miejsca parkingowego wraz z projektem w ilości 40 sztuk 18 000 zł
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  158 931 zł
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów 962 000 zł
2 Wymiana chodnika szacowana ilość 1053 mb  284 310 zł
3 Budowa miejsca parkingowego wraz z projektem w ilości 40 sztuk 180 000 zł
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  1 426 310 zł
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
PŁOCK OSIEDLE SKARPA OSIEDLE MIODOWA 203/8, 203/13, 203/4, 221/13, 98/33, 98/26, 98/25, 98/32, 98/23, 98/11, 98/31,109 ( od strony ulicy Słowackiego), 339/6, 221/18,221/17,220/6, 339/6, 339/4, 250.
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-07-18 16:51:53
Data przyjęcia 2019-09-23 13:56:53
Data modyfikacji 2019-09-23 13:56:53
Powrót