Szczegóły projektu
Szablon: projekt ogólnomiejski

Nazwa projektu

Tężnia Solankowa na Radziwiu

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

16

Charakter projektu projekt ogólnomiejski
Kategorie zdrowie
infrastruktura
środowisko
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
seniorzy
Ulica dz. 534/10 (Park), dz. 1761/7 (ul. Gromadzka)
Krótki opis Projekt ma na celu budowę tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Gromadzkiej na Radziwiu. Projekt będzie zrealizowany podobnie jak projekt "Tężni Solankowej na Winiarach"
Opis

Projekt ma na celu budowę tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Gromadzkiej na Radziwiu. Projekt będzie zrealizowany podobnie jak projekt "Tężni Solankowej na Winiarach"

Charakterystyka

Charakterystyka projektu jest identyczna jak zrealizowana przy projekcie "Tężnia Solankowa na Winiarach".

Uzasadnienie

Uzasadnienie projektu jest identyczne jak przy projekcie "Tężnia Solankowa na Winiarach".

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Sprzątanie terenów 24 000
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  24 000 zł
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Tężnia solankowa na Radziwiu wraz z zagospodarowaniem terenu 700 000 zł
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:   700 000 zł
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.5314591560455, 19.755256180725155)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca grupa mieszkańców
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-07-18 11:59:20
Data przyjęcia 2019-09-23 13:59:52
Data modyfikacji 2019-09-23 13:59:52
Powrót