Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Sala do terapii sensorycznej - Miodowe wzgórza

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

15

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie zdrowie
edukacja
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
osoby niepełnosprawne
Nazwa osiedla Miodowa
Ulica SP 17, ul. Miodowa 18
Krótki opis Na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Miodowej 18 chcielibyśmy utworzyć, wyremontować i wyposażyć w profesjonalny sprzęt salę do terapii integracji sensorycznej dla uczniów naszej placówki, którzy posiadają opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniem do w/w terapii lub mają trudności w uczeniu się czy zaburzenia zachowania, które w znacznym stopniu utrudniają dzieciom funkcjonowanie społeczne i stanowią istotną barierę w przyswajaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych w szkolnej edukacji. Terapia integracji sensorycznej określana jest mianem "naukowej zabawy", podczas której jej uczestnik, korzystając z ulubionych sprzętów i pomocy (zjeżdżalnie, basen z piłkami, huśtawki, drabinki, baldachim światłowodowy) niweluje zaburzenia i dysfunkcje. Dziecko zaczyna lepiej funkcjonować w sferze ruchowej, emocjonalnej i poznawczej. Pokonuje trudności z jakimi się zmaga, co daje mu szansę na lepszy rozwój i na lepszą przyszłość. Jednorazowa inwestycja przyniesie dla naszej placówki i mieszkańców Osiedla Miodowa, długofalowe korzyści - przez wiele lat zapewnimy naszym małym podopiecznym profesjonalną, specjalistyczną i bezpłatną pomoc.
Opis

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Miodowej 18 chcielibyśmy utworzyć, wyremontować i wyposażyć w profesjonalny sprzęt salę do terapii integracji sensorycznej dla uczniów naszej placówki, którzy posiadają opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniem do w/w terapii lub mają trudności w uczeniu się czy zaburzenia zachowania, które w znacznym stopniu utrudniają dzieciom funkcjonowanie społeczne i stanowią istotną barierę w przyswajaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych w szkolnej edukacji.

Terapia integracji sensorycznej określana jest mianem "naukowej zabawy", podczas której jej uczestnik, korzystając z ulubionych sprzętów i pomocy (zjeżdżalnie, basen z piłkami, huśtawki, drabinki, baldachim światłowodowy) niweluje zaburzenia i dysfunkcje. Dziecko zaczyna lepiej funkcjonować w sferze ruchowej, emocjonalnej i poznawczej. Pokonuje trudności z jakimi się zmaga, co daje mu szansę na lepszy rozwój i na lepszą przyszłość.

Jednorazowa inwestycja przyniesie dla naszej placówki i mieszkańców Osiedla Miodowa, długofalowe korzyści - przez wiele lat zapewnimy naszym małym podopiecznym profesjonalną, specjalistyczną i bezpłatną pomoc.

Charakterystyka

Szkoła Podstawowa nr 17 od 1 września 2019 roku przenosi się z budynku przy ul. Miodowej 13a do budynku przy ul. Miodowej 18. Od ponad 50 lat staramy się w znaczący sposób wpisać w środowisko lokalne i z zaangażowaniem pracujemy na dobre imię naszej placówki. Naszym głównym celem jest zapewnienie uczniom jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem, możliwościami i zainteresowaniami oraz pomoc rodzicom w sprawowaniu profesjonalnej opieki nad dziećmi.

Jak wynika z naszych obserwacji co roku przybywa dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami rozwojowymi, z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ruchowymi, autyzmem, trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania, które w znacznym stopniu utrudniają dzieciom funkcjonowanie społeczne i stanowią istotną barierę w przyswajaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do szkolnej edukacji.

Jedną z metod wykorzystywaną w terapii i stymulacji dzieci, często wskazywaną w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznej jest integracja sensoryczna, której do tej pory w naszej placówce nie realizowano ze względu na brak odpowiedniego zaplecza i specjalistycznego wyposażenia. W najbliższej okolicy jest znacznie ograniczony i niewystarczający dostęp do profesjonalnej pomocy w tym zakresie. Często rodzice z dziećmi muszą korzystać z prywatnych gabinetów, gdzie koszty przewyższają możliwości finansowe rodziny lub muszą oczekiwać w długich, wielomiesięcznych kolejkach na bezpłatne zajęcia na terenie miasta.

Wychodząc naprzeciw potrzebom podopiecznych i ich rodziców oraz mając w zespole wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną postanowiliśmy stworzyć salę do prowadzenia zajęć terapii integracji sensorycznej, której zadaniem jest dostarczanie dziecku, podczas ćwiczeń, zabaw i aktywności, kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych wywołujących w efekcie poprawę integracji bodźców docierających do dziecka zarówno z jego ciała jak i z otoczenia.

Terapia integracji sensorycznej określana jest mianem "naukowej zabawy", podczas której jej uczestnik, korzystając z ulubionych sprzętów i pomocy (zjeżdżalnie, basen z piłkami, huśtawki, drabinki, baldachim światłowodowy) niweluje zaburzenia i dysfunkcje. Zaczyna lepiej funkcjonować w sferze ruchowej, emocjonalnej i poznawczej. Pokonuje trudności z jakimi się zmaga, co daje mu szansę na lepszy rozwój i co za tym idzie – lepszą przyszłość.

Jednorazowa inwestycja przyniesie dla naszej placówki i mieszkańców Osiedla Miodowa, długofalowe korzyści - przez wiele lat zapewnimy naszym małym podopiecznym profesjonalną, specjalistyczną i bezpłatną pomoc.

Uzasadnienie

1. Cel i potrzeba realizacji projektu:
- Umożliwienie uczniom uczestniczenia w terapii integracji sensorycznej jako jednej z form pomocy określonej dla nich w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznej lub dzieciom mających trudności w uczeniu się czy zaburzenia zachowania;
- Stworzenie ogólnodostępnego, profesjonalnego, bezpłatnego, sytuowanego blisko domu rodzinnego miejsca do zajęć terapii integracji sensorycznej;
- Poprawienie wizerunku szkoły i Osiedla Miodowa.
2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców:
- Stworzenie miejsca do terapii integracji sensorycznej dla dzieci lokalnej społeczności na ich osiedlu, w Szkole Podstawowej nr 17 bez konieczności dojazdów, zapisów i oczekiwania w kolejkach na zajęcia;
- Specjalistyczne zaopiekowanie się dziećmi z dysfunkcjami poprzez terapię dającą możliwość wyrównywania szans rozwoju;
- Zapewnienie pomocy w pokonywaniu barier w przyswajaniu wiedzy i umiejętności do dalszej edukacji oraz prawidłowego funkcjonowania w środowisku lokalnym;
- Stworzenie uczniom miejsca wszechstronnego rozwoju zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami;
- Pomoc rodzicom w sprawowaniu specjalistycznej opieki nad ich dziećmi.
3. Atrakcyjność projektu:
- Stworzenie atrakcyjnego i przyjaznego miejsca do oddziaływania na różnorodne zaburzenia: niepełnosprawność intelektualną, ruchową, autyzm, specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia) i zaburzeniami zachowania;
- Jedyne bezpłatne, profesjonalne miejsce do terapii integracji sensoryczne]. dla osób posiadających wskazania do pracy tego rodzaju metodą, na terenie Osiedla Miodowa;
- Dzięki realizacji projektu miasto zyska na terenie Osiedla Miodowa potrzebną, atrakcyjną salę terapeutyczną, co przyczyni się do wspierania prawnych opiekunów w trudnej roli bycia rodzicem dziecka z deficytami rozwojowymi.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Wyposażenie sali w sprzęt do terapii SI:
- Gotowy zestaw do Terapii Integracji Sensorycznej.
- Zestaw do ćwiczeń motorycznych,
- Cienki materac,
- Zjeżdżalnia rolkowa mała,
- Basen narożny ze schodkami,
- Miodowe wzgórza (tor przeszkód).
- Zestaw dysków do balansowania,
- Zestaw uniwersalny do rozwoju zdolności motorycznych,
- Zestaw wałków rehabilitacyjnych,
- Ogromny zestaw klocków jeżyki,
- Teksturowe/sensoryczne klocki.
- Zestaw tablic manipulacyjnych: do stymulacji wzroku, słuchu, dotyku,
- Zestaw sensorycznych piłek,
- Tunel Sensoryczny,
- Wieża Pamięci.
- Gry planszowe,
- Zestaw mat sensorycznych,
- Nietłukące lustra w miękkiej ramce,
- Panel wygłuszający plaster miodu,
- Piankowe klocki duże bloki,
- Ścieżka sensoryczna,
- Magiczny dywan (do zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych),
- Baldachim światłowodowy,
- Mini wieża (do odtwarzania muzyki relaksacyjnej),
- Ławki gimnastyczne.
60 000,00 zł.
2 Wyposażenie pozostałe:
- Regał do przechowywania wyposażenia z uchwytem na piłki,
- Klimatyzator,
- Ozonator,
- Rolety wewnętrzne.
9 000,00 zł.
3 Remont pomieszczenia (robocizna wraz z materiałem): Malowanie, wymiana oświetlenia wraz z oprawami rastrowymi natynkowymi i lampami Led (6szt.), założenie podłogi wraz wykładziną elastyczną owym. 5,70 x 5,85 i listwami przypodłogowymi, wymiana drzwi na dźwiękoszczelne. 13 000,00 zł.
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  82 000,00 zł
Załączniki
Folder:
2020_Scan 15 zalacznik.pdf
Geolokalizacja
(52.555000916652745, 19.67723608489996)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca grupa mieszkańców
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-07-17 10:16:48
Data przyjęcia 2019-09-23 14:00:27
Data modyfikacji 2019-11-04 09:35:03
Powrót