Szczegóły projektu
Szablon: projekt ogólnomiejski

Nazwa projektu

Płocki stok zjazdowy

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

9

Charakter projektu projekt ogólnomiejski
Kategorie infrastruktura
sport
inna
Potencjalni użytkownicy młodzież
seniorzy
rodziny z dziećmi
Ulica ul. Parowa (Brzeźnica)
Krótki opis W promieniu 100 km od Płocka, w centralnej Polsce nie ma żadnego stoku zjazdowego, na którym można pojeździć na nartach, desce, itd. To doskonałe miejsce, które dzięki sztucznej nawierzchni jest dostępne dla aktywnych miłośników sportu przez okrągły rok, niezależnie od warunków atmosferycznych. W ostatnim czasie zwiększyła się popularność jazdy, m.in.: na nartach, desce, dlatego też to miejsce ma służyć odpoczynkowi lub rozgrzewce przed zimowym wyjazdem w góry albo po prostu będzie sposobem na odreagowanie od stresującego trybu życia.
Opis

W promieniu 100 km od Płocka, w centralnej Polsce nie ma żadnego stoku zjazdowego, na którym można pojeździć na nartach, desce, itd. To doskonałe miejsce, które dzięki sztucznej nawierzchni jest dostępne dla aktywnych miłośników sportu przez okrągły rok, niezależnie od warunków atmosferycznych. W ostatnim czasie zwiększyła się popularność jazdy, m.in.: na nartach, desce, dlatego też to miejsce ma służyć odpoczynkowi lub rozgrzewce przed zimowym wyjazdem w góry albo po prostu będzie sposobem na odreagowanie od stresującego trybu życia.

Charakterystyka

Płocki stok zjazdowy zlokalizowany byłby pomiędzy Osiedlami Skarpa i Winiary, w obrębie takiego ukształtowania terenu, które pozwoliłoby swobodnie umiejscowić tam stok zjazdowy, z tzw. „oślą łączką” oraz wyciągiem orczykowym lub kolejką krzesełkową. Stok wyposażony byłby w dodatkowe armatki śnieżne, które zaśnieżą trasy w sezonie zimowym w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Miejsce to w sposób znaczący uatrakcyjni Płock, zarówno w kontekście turystycznym, jak i sportowym. Liczymy, że stok będzie cieszył się ogromnym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Płocka, ale również okolicznych gmin i powiatów.

Uzasadnienie

Cel i potrzeba realizacji projektu: Celem projektu jest ciągły rozwój bazy sportowej, turystycznej i rekreacyjnej w Płocku.
Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców: Zadanie polegające na budowie stoku zjazdowego w Płocku będzie dodatkową zachętą do uprawiania sportu i turystyki w obszarze granic administracyjnych Płocka.
Atrakcyjność projektu: Inwestycja ta będzie pierwszym tego typu projektem, który w obrębie najbliższych kilkudziesięciu kilometrów nie występuje.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Wynagrodzenia, remont, opłaty za media, sprzątanie ok. 100 000 zł/rok
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM: ok. 100 000 zł/rok
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Wyciąg orczykowy ok. 500 000 zł
2 Armatki śnieżne ok. 50 000 zł/szt.
3 Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego ok. 40 000 zł
4 Dostosowanie gruntu ok. 1 000 000 zł
5 Koszty inne ok. 410 000 zł
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  ok. 2 000 000 zł
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.551080341745006, 19.664168362579403)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca grupa mieszkańców
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-07-11 09:18:28
Data przyjęcia 2019-09-23 14:02:13
Data modyfikacji 2019-09-23 14:02:13
Powrót