Szczegóły projektu
Szablon: projekt ogólnomiejski

Nazwa projektu

Oświetlenie parku na Zdunach oraz parku na Górkach

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

10

Charakter projektu projekt ogólnomiejski
Kategorie infrastruktura
Potencjalni użytkownicy młodzież
dorośli
rodziny z dziećmi
Ulica Kazimierza Wielkiego oraz Tadeusza Kościuszki
Krótki opis Celem projektu jest montaż oświetlenia (latarń) w obu parkach, dzięki czemu spacery będą możliwe i bezpieczne również po zmroku
Opis

Celem projektu jest montaż oświetlenia (latarń) w obu parkach, dzięki czemu spacery będą możliwe i bezpieczne również po zmroku (np. 42 latarnie, 17 dla parku na Górkach oraz 25 dla parku na Zdunach).

Charakterystyka

Montaż oświetlenia wzdłuż uliczek parkowych

Uzasadnienie

1. W tej chwili po zmroku w obu parkach panują zupełne ciemności, parki są w takim przypadku miejscem niebezpiecznym. Dzięki oświetleniu (choćby takiemu jak między Sobótką, a wzgórzem) spacery po parku będą możliwe również po zmroku

2. Rekreacja

3. Zwiększenie atrakcyjności obu parków, nowe miejsca spacerowe w mieście

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Zużycie energii elektrycznej 10 000PLN
2 Przegląd i wymiana przepalonych żarówek 1 000PLN
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  11 000PLN
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Montaz latarń (np. 42 szt. w obu parkach)  
2 Podciągnięcie elektryki  
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  500 000 zł
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.54815653289484, 19.676109557113705)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-07-11 08:14:35
Data przyjęcia 2019-09-23 14:02:36
Data modyfikacji 2019-09-23 14:02:36
Powrót