Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Przebudowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr.21

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

14

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie zdrowie
infrastruktura
edukacja
Potencjalni użytkownicy dzieci
rodziny z dziećmi
Nazwa osiedla Dworcowa
Ulica Mikołaja Reja 4
Krótki opis Niewiarygodne! Jest miejsce, gdzie dzieci bawią się na placu zabaw ze sprzętem na którym bawili się ich rodzice? Tak, jest w MP21, ale możemy to zmienić. Wykorzystajmy budżet obywatelski 2020, aby zapewnić dzieciom bezpieczną i radosną zabawę. Teren modernizowanego ogrodu to duża działka porośnięta pięknymi drzewami dająca cień w upalne dni. Problemem jest nierówny teren oraz brak bezpiecznej nawierzchni i zwiększenie ilości urządzeń zabawowych. Powierzchnia pozwala również na wydzielenie terenu na mini boisko, które zaspokoi zainteresowania zwolenników piłki nożnej, ręcznej jaki innych dyscyplin zespołowych. Projekt przewiduje wyposażenie terenu w urządzenia o bezpiecznej konstrukcji i dostosowanie urządzeń do potrzeb i zainteresowań dzieci młodszych i starszych. Teren stałby się nowoczesnym, atrakcyjnym, estetycznym miejscem relaksu wychowanków przedszkola i mieszkańców osiedla. Oddajcie głos na nasz pomysł - to tak jakbyście oddawali głos na radosne dzieciństwo maluchów tych obecnych i przyszłych.
Opis

Miejskie Przedszkole ma duży teren zielony, ale sprzęt pamięta lata 80-90. Niestety pomimo ciągłych konserwacji i systematycznych napraw uległ degradacji. Projekt przewiduje plac zabaw na potrzeby dzieci uczęszczających do MP21 oraz społeczności osiedla Dworcowa. Projekt przewiduje podział na plac zabaw dla dzieci młodszych i starszych wyposażony w zakrytą piaskownicę, bujaki, karuzelę, konstrukcję ze zjeżdżalnią dostosowanych do możliwości i potrzeb dziecka. Ogród będzie spełniał również funkcję edukacyjną poprzez usytuowanie ścianek funkcyjnych, które będą dzieliły przestrzeń dla dzieci młodszych i starszych. Pod urządzeniami przewidziano bezpieczną nawierzchnie syntetyczną. Część zabawową otoczą alejki wyłożone kostką brukową. Dodatkową atrakcją będzie utworzenie mini boiska do uprawiania sportów zespołowych.

Charakterystyka

Plac zabaw usytuowany na działce gminnej w obrębie MP21. doskonale wpisuje się w potrzeby tej części osiedla Dworcowa. Istnieje od początku powstania placówki czyli już 40 lat. Plac zabaw posiada  dwie odkryte piaskownice, jedną dużą zjeżdżalnię dla dzieci starszych, trzy domki o konstrukcji metalowej, drewniany statek i mostek. Część urządzeń została wymieniona, pozostałe są systematycznie konserwowane, ale na obecną chwilę nie spełniają wymogów bezpieczeństwa i nie zapewniają atrakcyjności zabaw. Cały teren wymaga wyrównania, a w części zabawowej wykonania bezpiecznej nawierzchni przy urządzeniach. Należy uwzględnić podział terenu poprzez wyłożenie kostką bukową ścieżek wewnętrznych i ogrodzenie siatką zaplanowanego mini boiska oddzielającego ten teren od istniejącego miasteczka ruchu drogowego. Nowoczesne zagospodarowanie terenu zapewni możliwość atrakcyjnego i aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu zarówno przedszkolakom jak i mieszkańcom osiedla Dworcowa. Priorytetem MP21 jest promowanie bezpieczeństwa, ruchu i zdrowego stylu życia. Jesteśmy jednym z nielicznych przedszkoli posiadających miasteczko ruchu drogowego, które częściowo wymaga także modernizacji. Pragniemy zagospodarować pozostałą część terenu ogrodu na miarę XXI wieku. Projekt przewiduje podział terenu na plac zabaw dla dzieci młodszych i starszych. Pod urządzeniami przewidziano powierzchnię syntetyczną w celu uniknięcia skutków wypadków. W kolejnej części ogrodu zaprojektowano mini boisko, dla miłośników piłki nożnej. Być może tu wyrosną przyszli kadrowicze narodowej drużyny?

Uzasadnienie

Teren ogrodu MP21 doskonale wpisuje się w potrzeby osiedla. Atutem naszego projektu jest jego lokalizacja. Ogród jest położony w centrum osiedla, ale z daleka od głównej arterii. Otoczony jest bujną zielenią i częściowo zacieniony. Podział i dostosowanie urządzeń do potrzeb fizycznych dzieci młodszych i starszych oraz różnorodność sprzętu sprzyjał będzie bezpiecznemu spędzaniu wolnego czasu i promowaniu w społeczności lokalnej aktywnego, zdrowego stylu życia. Stworzenie nowego placu zabaw będzie doskonałym miejscem do relaksu, wypoczynku i zabawy dzieci i opiekunów. Nasze przedsięwzięcie MP nr 21 jest ujęte w otwartym katalogu inwestycyjnym miasta.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Utrzymanie obiektu rocznie 10000,00
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  10000,00
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 koszt urządzeń terenowych 146197,90
2  nawierzchnia bezpieczna wylewana HIC 2,5 m  250896,50
3  montaż nawierzchni z przygotowaniem podłoża  64538,10
4  nawierzchnia z kostki brukowej  25409.93
5  montaż kostki brukowej  5000,00
6  nawierzchnia trawiasta  6728,10
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  498770,53
Załączniki
Folder:
2020_plan placu zabaww.pdf
2020_Kopia Mapa - Plac zabaw.jpg
2020_PLAC ZABAW KOSZTORYS.pdf
2020_zdj plac zaabaw.pdf
2020_OPIS SPRZĘTÓW MP21.pdf
2020_szkic orientacyjny plac zabaw MP21 budżet obywatelskii.jpg
Geolokalizacja
(52.54970410273269, 19.708247737708575)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca Rada Mieszkańców Osiedla
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-07-10 10:15:39
Data przyjęcia 2019-09-23 14:03:04
Data modyfikacji 2019-11-04 09:35:43
Powrót