Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

SZKOŁA NA SZEŚĆ

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

5

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie zdrowie
edukacja
sport
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
osoby niepełnosprawne
Nazwa osiedla Wyszogrodzka
Ulica Słoneczna 65
Krótki opis Celem projektu SZKOŁA NA SZEŚĆ jest wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, rozwijanie kompetencji osobistych, komunikacyjnych i społecznych, które pozwolą na przyszłe w miarę samodzielne, godne i wartościowe życie w dorosłości. Celem jest także przełamywanie barier społecznych, poprzez włączanie osób niepełnosprawnych w życie społeczne i umożliwienie im uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, oświatowych, sportowych poprzez organizowanie lokalnych imprez. Służyć ma temu poprawa warunków edukacyjno-rehabilitacyjnych poprzez zakup : A. Technologii informatyczno-komputerowej • komputery, tablety, drukarki • wielofunkcyjne tablice multimedialne • interaktywne pomoce dydaktyczne • komunikatory B. Kamer C. Systemów kontroli dostępu D. Instalacji urządzeń klimatyzacyjnych E. Nagłośnienia i oświetlenia F. Doposażenie sali integracji sensorycznej i rehabilitacyjnej G. Nowych i funkcjonalnych mebli Wszystkie nasze działania na rzecz tego projektu są zgodne ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 r. , 1.1.3. „Promocja profilaktyki zdrowotnej i rozwój edukacji prozdrowotnej, w tym dotycząca zdrowia psychicznego”, 1.1.6. „Uzupełnienie oferty medycznej w zakresie brakujących specjalizacji”, 1.2.1. „Upowszechnienie aktywności sportowej wśród wszystkich grup wiekowych mieszkańców”, 1.2.4. „Organizacja i promocja wydarzeń sportowych”, 2.1.9.” Rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży poprze innowacyjne zajęcia edukacyjne
Opis

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24  to placówka, która kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym i autyzmem oraz prowadzi szeroko rozumianą rehabilitacje dzieci od urodzenia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole w Zespołach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

 

Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na integralnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Specyfika kształcenia polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, sytuacyjnym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającej rzeczywistości – w całym procesie edukacji oraz na włączaniu dzieci niepełnosprawnych w społeczność lokalną.  

Głównym założeniem naszego projektu są:

·        uatrakcyjnienie  form i metod nauczania dzieci niepełnosprawnych z wykorzystaniem gotowych narzędzi diagnostyczno-terapeutycznych, najnowocześniejszego sprzętu informatycznego i rehabilitacyjnego

·        innowacyjne zajęcia edukacyjne, które pozwolą rozwinąć pasje i zainteresowania naszych podopiecznych.

·        włączanie dzieci niepełnosprawnych w społeczność lokalną

  •   organizacja lokalnych imprez sportowych

 

Powyższe cele zrealizujemy poprzez zakup:

·        Rolet zewnętrznych i folii lustrzanych

·        Oświetlenia scenicznego 

  • Technologii informatyczno-komputerowych:

§  komputery, tablety

§  wielofunkcyjne tablice multimedialne

§  interaktywne pomoce dydaktyczne

§  komunikatory

·        Kamer

·        Systemu kontroli dostępu

·        Klimatyzacji

·        Nagłośnienia

·        Doposażenia sali integracji sensorycznej i rehabilitacyjnej

·        Mebli

 

Wszystkie nasze działania na rzecz tego projektu są zgodne ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 r. , 1.1.3. „Promocja profilaktyki zdrowotnej i rozwój edukacji prozdrowotnej, w tym dotycząca zdrowia psychicznego”, 1.1.6. „Uzupełnienie oferty medycznej w zakresie brakujących specjalizacji”, 1.2.1. „Upowszechnienie aktywności sportowej wśród wszystkich grup wiekowych mieszkańców”, 1.2.4. „Organizacja i promocja wydarzeń sportowych”, 2.1.9.” Rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży poprze innowacyjne zajęcia edukacyjne.”

Charakterystyka

Głównym założeniem naszego projektu są:

·        uatrakcyjnienie  form i metod nauczania dzieci niepełnosprawnych z wykorzystaniem gotowych narzędzi diagnostyczno-terapeutycznych, najnowocześniejszego sprzętu informatycznego i rehabilitacyjnego

·        innowacyjne zajęcia edukacyjne, które pozwolą rozwinąć pasje i zainteresowania naszych podopiecznych.

·        włączanie dzieci niepełnosprawnych w społeczność lokalną

  •   organizację lokalnych imprez sportowych

 

Powyższe cele zrealizujemy poprzez zakup:

·        Rolet zewnętrznych i folii lustrzanych

·        Oświetlenia scenicznego

  • Technologii informatyczno-komputerowych:

§  komputery, tablety

§  wielofunkcyjne tablice multimedialne

§  interaktywne pomoce dydaktyczne

§  komunikatory

·        Kamer

·        Systemu kontroli dostępu

·        Klimatyzacji

·        Nagłośnienia

·        Doposażenia sali integracji sensorycznej i rehabilitacyjnej

·        Mebli

 

Wszystkie nasze działania na rzecz tego projektu są zgodne ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 r. , 1.1.3. „Promocja profilaktyki zdrowotnej i rozwój edukacji prozdrowotnej, w tym dotycząca zdrowia psychicznego”, 1.1.6. „Uzupełnienie oferty medycznej w zakresie brakujących specjalizacji”, 1.2.1. „Upowszechnienie aktywności sportowej wśród wszystkich grup wiekowych mieszkańców”, 1.2.4. „Organizacja i promocja wydarzeń sportowych”, 2.1.9.” Rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży poprze innowacyjne zajęcia edukacyjne.”

Uzasadnienie

Celem naszego projektu jest:

1.Doposażenie placówki w nowoczesny, profesjonalny sprzęt, organizacja dodatkowych zajęć, organizacja zajęć pozwalających dzieciom niepełnosprawnym na włączanie ich w środowisko lokalne. Placówka nie tylko kształci dzieci niepełnosprawne intelektualnie ale także zajmuje się szeroko pojętą rehabilitacją dzieci w wieku od 0 do momentu pójścia do szkoły. Dodatkowy sprzęt ma uatrakcyjnić zajęcia wszystkich dzieci, które mają kontakt z placówką.

2.Przełamywania barier społecznych, poprzez włączanie osób niepełnosprawnych w życie społeczne i umożliwienie im uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, oświatowych, sportowych poprzez organizowanie lokalnych imprez.

3.Wspieranie rodzin z dzieckiem i osobą dorosłą niepełnosprawną.

kształtowanie świadomości społeczeństwa na temat idei integracji, potrzeb, możliwości,

praw i wkładu osób niepełnosprawnych w życie społeczne,

4.Doposażenie sali integracji sensorycznej i rehabilitacyjnej w nowe i funkcjonalne meble oraz potrzebny sprzęt rehabilitacyjny stworzy lepsze warunki uczestnictwa dzieciom w zajęciach.

5. Instalacja urządzeń Klimatyzacyjnych poprawią komfort pracy dzieci na Zespołach wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz uczniom.

 

 

Cele projektu wpisują się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 r. , 1.1.3. „Promocja profilaktyki zdrowotnej i rozwój edukacji prozdrowotnej, w tym dotycząca zdrowia psychicznego”, 1.1.6. „Uzupełnienie oferty medycznej w zakresie brakujących specjalizacji”, 1.2.1. „Upowszechnienie aktywności sportowej wśród wszystkich grup wiekowych mieszkańców”, 1.2.4. „Organizacja i promocja wydarzeń sportowych”, 2.1.9.” Rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży poprze innowacyjne zajęcia edukacyjne.”

 

Projekt SZKOŁA NA SZEŚĆ przyczyni się nie tylko do włączania osób niepełnosprawnych intelektualnie w życie społeczne ale także zwiększy świadomość społeczeństwa lokalnego na temat potrzeb, możliwości, praw osób niepełnosprawnych intelektualnie i autyzmem. Doposażenie placówki wpłynie na komfort pracy dzieci na zespołach wczesnego wspomagania rozwoju i uczniów w szkole.

Projekt uatrakcyjni życie mieszkańców poprzez organizację lokalnych imprez.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 opłaty za energię  elektryczna 1000
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  1000
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Rolety zewnętrzne i folie lustrzane 45000
2 Oświetlenie 5000
3

Technologie informatyczno-komputerowe

        komputery, tablety, drukarki

         wielofunkcyjne tablice multimedialne

       interaktywne pomoce dydaktyczne

komunikatory
95000
4 Kamery 10000
5 System kontroli dostępu 20000
6 Klimatyzacja 40000
7 Nagłośnienie 20000
8 Doposażenie sali integracji sensorycznej i rehabilitacyjnej 14000
9 Meble 10000
10    

RAZEM:

 259000

Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.53451447940869, 19.71592090532579)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca organizacja pozarządowa
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-06-28 11:42:31
Data przyjęcia 2019-09-23 13:11:30
Data modyfikacji 2019-09-23 13:11:30
Powrót