Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Rewitalizacja Placu 13 Straconych

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

1

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie edukacja
kultura
inna
Potencjalni użytkownicy młodzież
dorośli
seniorzy
Nazwa osiedla Stare Miasto
Ulica Jerozolimska
Krótki opis Rewitalizacja Placu 13 Straconych z postawieniem tablic edukacyjnych oraz remontem zewnętrznego poszycia ściany pomnika.
Opis

Pomnik 13 straconych jest aktualnie opuszczonym nierzucającym się w oczy miejscem blisko Starego Rynku. Osoby niezbyt dociekliwe lub nieznające historii nie dowiedzą się co, kiedy i dlaczego się tam stało, bo brakuje tablicy edukacyjnej. Należy poprawić estetykę tego miejsca poprzez przebudowę pomnika oraz wylanie nowej ściany zewnętrznej z gładkiego betonu architektonicznego. Dodatkowo należy wykonać próbę rearanżacji przestrzennej terenu placu z nowymi nasadzeniami i wkomponować estetyczne ławki. Ponadto w tym miejscu można posadzić dęby, żeby w przyszłości zacieniały ławki w letni dzień. 13 straconych przez powieszenie zginęło z okrzykiem "Niech żyje Polska". W tym miejscu powinna powiewać przez cały rok duża flaga biało czerwona, z której byliby dumni. 

Charakterystyka

Projekt wymaga współpracy z architektem, firmą remontowo-budowlaną i pracownią ogrodniczą celem wypracowania najlepszego możliwego w danym budżecie rozwiązania.

Uzasadnienie

Beton na pomniku jest zniszczony, spękany, szary, w zaciekach. Zaniedbane i niepozorne miejsce w ścisłym centrum historycznym Starego Miasta. 13 ofiar woła o bardziej godne przypomnienie historii. To miejsce pamięci narodowej, niech będzie estetyczne. Niech edukuje przyszłe pokolenia i przypomina o tragedii wojny. Niech przypomina o osiągnięciu wolności, dobrobytu i pokoju.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Utrzymanie zieleni i konserwacja 5 000
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Nasadzenia 10 000
2 Ławki 10 000
3 Nowy beton  80 000
4 Tablice 20 000
5 Projekt architektoniczny  10 000
6 Koszty dodatkowe z rezerwą finansową 70 000
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  200 000
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.544962529733965, 19.687474452522224)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-06-17 23:04:06
Data przyjęcia 2019-09-23 13:09:14
Data modyfikacji 2019-09-23 13:09:14
Powrót